Pakeisti slaptažodį

APMOKĖJIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB „Atostogų oazė“ priklausančių arba administruojamų apartamentų, nurodytų puslapyje www.vasaroja.lt internetinėje svetainėje, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • UAB „Atostogų oazė” internetiniame puslapyje vasaroja.lt pateikiami apartamentai – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo paslaugos.
 • Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato UAB „Atostogų oazė” svečių pareigas ir teises naudojantis UAB „Atostogų oazė” paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems apartamentų svečiams.
 • Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Kiekvienas svečias, užsisakydamas ir registruodamasis UAB „Atostogų oazė” apartamentuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako UAB „Atostogų oazė”apartamentuose užsiregistravęs asmuo.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis UAB „Atostogų oazė” apartamentų taisyklių paslaugos nėra teikiamos.
 • Saugumui užtikrinti UAB „Atostogų oazė” apartamentų bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 • UAB „Atostogų oazė” apartamentų svečias privalo atlyginti padarytą žalą apartamentų savininko turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

 

REZERVACIJOS TAISYKLĖS

 

 • Trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama pasinaudojant rezervacine sistema, telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais (booking.com, www.airbnb.com, www.traum-ferienwohnungen.de, www.priejuros.lt ir kt. kanaluose).
 • Rezervuojant trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu, kiekvienas svečias, privalo nurodyti atvykstančių svečių skaičių, pageidaujamo kambario kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą bei kitus pageidavimus.
 • UAB „Atostogų oazė”, gavusi teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamus rezervuoti apartamentus, nurodydama sumokėti reikalaujamą išankstinę sąskaitą už rezervuotas paslaugas.
 • UAB „Atostogų oazė”, gavusi teikiamą paslaugų rezervaciją kitais pardavimo kanalais, vykdo apartamentų nuomą pagal tų pardavimo kanalų nustatytas taisykles.
 • Gavusi svečio išankstinės sąskaitos apmokėjimą už rezervuotus apartamentus, UAB „Atostogų oazė” elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją. Rezervacija, kuri yra apmokėta, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato UAB „Atostogų oazė”, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.
 • UAB “ Atostogų oazė” teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su UAB „Atostogų oazė”.
 • Negarantuota rezervacija – tai UAB „Atostogų oazė” teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokėta.
 • Negarantuota rezervacija – tai UAB „Atostogų oazė” teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris. Negarantuotas UAB „Atostogų oazė” teikiamų paslaugų rezervacijas UAB Atostogų oazė” laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia UAB “Atostogų oazė ” jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, UAB „Atostogų oazė” turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.
 • Sutartis dėl UAB „Atostogų oazė” teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka UAB “Atostogų oazė ” nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas teikiamas paslaugas ir/arba UAB „Atostogų oazė” patvirtina rezervaciją, suteikdami jai patvirtinimo numerį;
 • Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu.

 

 

REZERVACIJOS ATŠAUKIMO TVARKA

 

 • Ne sezono metu(rugsėjo – gegužės mėnesiais imtimai) panaikinus rezervaciją likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatyto atvykimo, rezervacijos atšaukimas nemokamas. UAB „Atostogų oazė” privalo per 14 dienų gražinti visą sumokėtą avansą. Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 30 dienų iki numatyto atvykimo, avansas lieka UAB “ Atostogų oazė ”. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.
 • Sezono metu(birželio – rugpjūčio mėnesiais imtinai) panaikinus rezervavimą likus ne mažiau kaip 14 dienų iki numatyto atvykimo, rezervacijos atšaukimas nemokamas. UAB „Atostogų oazė” privalo per 14 dieną gražinti visą sumokėtą avansą. Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 14 dienų iki numatyto atvykimo, avansas lieka UAB “ Atostogų oazė ”. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.
 • Administracijos darbas:
  • UAB „Atostogų oazė” administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti UAB „Atostogų oazė” svečią(-ius) į kitus apartamentus (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
  • Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti UAB „Atostogų oazė” apartamentų svečią(-ius) nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė kitiems gyventojams;
  • UAB „Atostogų oazė” apartamentų svečių daiktų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.;
  • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka;
  • UAB „Atostogų oazė” neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;
  • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui iškviečia greitąją pagalbą;
  • UAB „Atostogų oazė” administracijai yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius, tretiems asmenims, be svečio sutikimo;
  • UAB „Atostogų oazė” svečiui paprašius atsarginio rakto, administratorius būtinai turi jį identifikuoti;
  • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros UAB „Atostogų oazė” apartamentuose ir bendrose erdvė
 • Nenugalima jėga (force majeure): Šalių atsakomybę už sutarties dėl UAB „Atostogų oazė” teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.
 • Atvykimo ir išvykimo laikas
  • UAB „Atostogų oazė” svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į UAB „Atostogų oazė” apartamentus nuo 15.00 val.;
  • Apartamentuose įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš UAB „Atostogų oazė” apartamentų. Pametus arba sugadinus kambario raktą, taikoma bauda – 30 eurų;
  • UAB „Atostogų oazė” svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš UAB „Atostogų oazė” apartamentų iki 12.00 val.;
  • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti UAB „Atostogų oazė” administraciją.
  • Jeigu svečias iš UAB „Atostogų oazė” apartamentų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš apartamentų išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;
  • Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas UAB „Atostogų oazė” esančias saugomas patalpas;
  • Jei su UAB „Atostogų oazė” yra sudaryta sutartis “Apartamentų nuomos paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;
  • UAB „Atostogų oazė” apartamentuose gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta UAB „Atostogų oazė” administracijai atvykimo metu. Jeigu apartamentuose apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta UAB „Atostogų oazė” apartamentų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią UAB “ Atostogų oazė ” mokamas papildomas mokestis;
  • Atsivesti pašalinius asmenis į UAB „Atostogų oazė” apartamentus galima tik prieš tai perspėjus UAB „Atostogų oazė” administraciją.
  • UAB „Atostogų oazė” pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis poilsio namų vidaus tvarko taisyklė

KILUS KLAUSIMAMS SUSISIEKITE:

Pervalkos g. 6 – 14, Neringa, LT- 93104

+370 610 44856

info@vasaroja.lt